Бурхан багшийн их дүйчэн өдөрт зориулан айлдсан мэндчилгээ