МБШТ Гандантэгчэнлин хийдээс /2019.04.15/-нд чого, ая дан, тахил балингын сургалттай

МБШТөв ГАНДАНТЭГЧЭНЛИН ХИЙД

Сургалтын нэр: ЧОГУУД
Сургалтын нийт: цаг 45
Сургалтын хугацаа: 14 хоног, өдөрт 4 цаг
Боловсруулсан: Ч.Бямбажаргал, Э.Төрболд

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО:

Хурлын гол уншлага, зан үйл болох Авидын Диваажин, Цэгмэдийн Цэгмэд бурханы, Найдан Баттатгагч чогын тахил балин бэлдэх, унших горим, дэг ёс, ая дан тус бүрийн онцлого ялгаа зэргийн заан сургаж, энэхүү чогуудыг бие даан хурах чадварыг эзэмшүүлнэ.

СУРГАЛТЫН СЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Д/д

                                           Хийчээлийн сэдэв 

   Хэлбэр

   цаг

1

Найдан чого эхэлнэ

    дадлага

3 цаг

2

Найдан чого

    дадлага

3 цаг

3

Найдан чого

    дадлага

3 цаг

4

Найдан чого

    дадлага

3 цаг

5

Авидын чого эхэлнэ

    дадлага

3 цаг

6

Авидын чого

     дадлага

3 цаг

7

Авидын чого

     дадлага

3 цаг

8

Авидын чого

     дадлага

3 цаг

9

Авидын чого

     дадлага

3 цаг

11

Авидын чого

     дадлага

3 цаг

12

Авидын чого

     дадлага

3 цаг

13

Авидын чого

     дадлага

3 цаг

14

Цэгмэдийн чого эхэлнэ

     дадлага

3 цаг

15

Цэгмэдийн чого

     дадлага

3 цаг