Нандин шүтээнХүслийг хангагч, зэндмэнэ эрдэнэт Гонгор

Унших

Нандин шүтээнОчирваань Бурханы магтаал

Унших

Нандин шүтээнМигжэд Жанрайсиг бурхан Гандантэгчэнлин

Унших

Нандин шүтээн   Очирдар бурханыг бүтээсэн тухайд МБШТ

Унших