• |
  • |
  • Холбоо барих: 360349, 98300987
Gandan Monastry
Гарын авлагатай
танилцах
Gandan Monastry
Mountain View
Нийт үнэ : 0 ₮     Нийт : 0
Номын нэрНомын үнэ
Алтанганжуур20000
Авидын чого 5000
Ламын чодвын чого 5000
Бурхан багшийн чого 5000
Богд ламын чого 5000
Найдан чого 5000
Хажидын чого 5000
Шамбалын чого 5000
Жамбын чого 5000
Таравчэнбийн чого 5000
Доржзодовын чого 5000
Сүнчэн дэнайн чого 5000
Цэвэгмэдийн чого 5000
Алтангэрэл 1000
Алтангэрэлийн даллага 1000
Арван хангал 10000
Жигжид 1000
Очирваань /Чагдар/ 1000
Гомбо 1000
Гонгор 1000
Дамдин чойжоо 1000
Лхам 1000
Намсрай 1000
Жамсран 1000
Цамба 1000
Шалши 1000
Ганшигууд 1000
Сэржимүүд / архи 100гр 1000
Арван гурван сан 500
Ариун сан 500
Бадамхатан 1000
Базарсад 500
Балган донойн сэржим / архи 100гр 1000
Хүүхдийн Банзрагч 1000
Малын Банзрагч 1000
Бардосолдэв 1000
Барцад ламсэл 1000
Бизъяагийн дончид /Жүгдэрнамжилын дончид/ 5000
Бум сан 500
Бумчин 1000
Улаан юм 5000
Жаданба 1000
Доо дүдба 1000
Ширнэн 1000
Бурхан багшийн налчог 1000
Брин чэнбийн до 1000
Ванган чагжаа 1000
Вантай гүнрэг /амьд/ 10000
Вантай гүнрэг /өнгөрсөн/ 10000
Гавсүм 500
Гандан лхавжаа 500
Ганжидын додва 500
Говий лха 1000
Гурван гүрэм 1500
Гүсүн түгийн мандал 1000
Гэгдор 700
Дагий жанчив 500
Дадог сэрсүм 1500
Далха 1000
Дамцагдоржийн дайв 500
Данжуур 6000
Дашдондов 1000
Дашзэвэг найман гэгээн 1000
Дашзэвэгийн даллага 1000
Даш чийрэвийн сан даллага 1000
Дэваажингийн ерөөл 500
Догсүм 1000
Доди галсан 1000
Доди жажаа 1000
До занлүн 1000
Дорж жодов 1000
Дорж дэрэм 1000
Доржнамжим 1000
Дөрвөн уулын сан 500
Дөрвөн уулын сэржим / 100гр 500
Дүншиг 500
Дүртэд дагвын сэржим / архи 100гр 1000
Дэвжид сэржим / архи 100гр 1000
Дэвсан 500
Дэмбэрэл додва 500
Дэмчиг молом 500
Жалба донаа 2000
Жамбалцанжод 500
Жандүд сансүм 1500
Жанаг гагдог 1000
Жинлав цогзол 500
Жанцан зэмо бүнжан 1000
Жир түй 500
Жойвий чойжад 1000
Жүгдэр гарнаг 1000
Загд зүсүм 1000
Заслын найман ном 1000
Зургаан ерөөл 1500
Итгэл 500
Их манал 5000
Манал /бага/ 1000
Маналын дончид 5000
Маналын лхого 1000
Ламаадан 500
Ламрим молом 500
Ламын чодов 500
Ламын чодвын чогчид 1500
Ламын чодвын лхого 5000
Ланчиг дором 1000
Лусын сан 500
Лүй аг ид сүмийн жиндол 500
Логширын түй 500
Лхам мам туган 5000
Лхам од сэр жанмын сүн 500
Лхогтой гүнрэг /амьд/ 10000
Лхогтой гүнрэг /өнгөрсөн/ 10000
Лхүмбэнгарав 1000
Маанийн ерөөл 1000
Маань ганбум 1000
Магтаалууд 1000
Миеэ гомбын додва 500
Молом намсүм 1500
Найдан 500
Намдаг сан 500
Намхай нинбуу 1000
Нивагүнсэл 500
Ногоон дарь эх 500
Нолсан 500
Норжимын сүн 500
Нэршин чаргаа 500
Оройн ерөөл 5000
Овоо маань 500
Ондог жан 500
Пагдод 500
Пунцаг гүсүм 1000
Равнай /Бурханд/ 1000
Саа юм гар юм 1000
Савдаг чавдар 500
Самбалхүндэв 1000
Самбанүрдэв 1000
Сандагдорж 500
Сандуйн жүд 1000
Сандуйн молом 500
Санжид молом 1000
Санжид моломын сэржим / архи 100гр 1000
Санжай гүнла 1000
Саян нинбо 1000
Сосор барамын сүн 500
Сундуй 1000
Сүр 500
Сэндом 500
Сэрж дотиг 500
Таравчинбо 1000
Тойдол /Сонсгоод/ 1000
Уман жүг 500
Усан балин 500
Хамчунагва 1000
Хамчунагвын сэржим / архи 100гр 1000
Хийморийн сан 500
Цагаан дарь эх 500
Цагаан өвгөний сан 500
Цэнд аюуш /Сэдэд/ 1000
Ча сүм 1500
Чойжоо дүгжүү 5000
Чогжүмүнсэл 1000
Шивдагдором 500
Шижээ хаян 500
Янбий дончир 1000
Лүүжин 10000
Мянган цагаан дарь эх 2000
Мянган ногоон дарь эх 2000
Мянган цагаан шүхэрт2000
Ламын Чод ба 1000
Анархи1