Хурал зан үйлНамсрай нь ариун тийн сонсголтын хөвүүн,

Унших

Хурал зан үйлҮр хүүхэд нь эцэг эхээ хайрлаж хүндэлдэг

Унших

Хурал зан үйлОточийн хаан Манал бурханы андгай тангар

Унших

Хурал зан үйлЦэнд буюу хутагт цаглашгүй насан хийгээд

Унших

Хурал зан үйлБурхан багшийн нялчог

Унших

Хурал зан үйлБурхан багшийн чого

Унших