Хамба номун хаад хутагт хувилгаад“Хүрээний Хамба номун хан, Эрдэнэ шанзод

Унших

Хамба номун хаад хутагт хувилгаад“Хүрээний Хамба номун хан, Эрдэнэ шанзод

Унших