Нандин шүтээнОчирдар бурханы түхайд бурханч лам Г.Пүр

Унших

Нандин шүтээн   Очирдар бурханыг бүтээсэн тухайд МБШТ

Унших

Нандин шүтээнМигжэд жанрайсиг Бурхан

Унших