Gandan Monastry

цагаан шүхэртийн магтаал


Цагаан шүхэрт бурхан нь амьтдын элдэв хэл ам, хэрүүл тэмцлийг амирлуулах их ерөөл таьсан бурхан юм. Мөн үүгээр зогсохгүй янз бүрийн ад донгийн хорлол, элдэв бузар зүйлд донтох зэрэг гаж буруу хүсэл, муу зуршлыг амирлуулагч бурхан билээ. Цагаан шүхэрт бурханы номонд “Энэхүү номыг унших аваас ариун бус нь ариун болмуй, үл чадах зүйлээ чадах болмуй, амь нас, эрх хүч чадлыг эрхшээх болмуй, хүмүүн хийгээд амьтны өвчин амирлах болмуй, элдэв хижиг өвчин амирлах болмуй, газар хөдлөх аюулаас гэтлэх болмуй” гэх зэрэг олон ач тусыг айлдсан байдаг. Мөн Цагаан шүхэрт бурханы магтаал дээр “Зуу наслаж зуун намрыг үзэх болтугай” хэмээн айлдсан байдаг.