Gandan Monastry

ДАШЧОЙНПЭЛ ДАЦАН

  • 3/15/2017 5:09:32 PM

Дашчойнпэл дацанд Төвдийн алдарт гүн ухаанч Гүнчэн Жамъяаншадүв ламын таван ботийн зохиол бүтээлийг голлохын зэрэгцээ Бурхан багш, Майдарын гэгээн хийгээд Замбуутивын хоёр дээд хэмээх Нагаржунай, Асанга болон ертөнцийн зургаан чимэгхэмээн алдаршсан Аръяадэв, Дармакирди, Дигнага, Васубанду, Гүнапраба, Сакъяапраба хийгээд бусад алдартай Энэтхэг, ТөвдМонгол эрдэмтэн мэргэдийн гүн ухааны зохиол бүтээлийг судалдаг. 

. . .

Дэлгэрэнгүй